புதிய கல்விக் கொள்கையை புறக்கணி | கருத்தரங்கம் || LIVE

0

மோடி அரசின் தேசிய கல்விக் கொள்கையை முற்றிலும் புறக்கணி! மாநில கல்விக் கொள்கை குழுவை புனரமைத்திடு! | கருத்தரங்கம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here