டெல்லி சலோ… டெல்லி சலோ… | மகஇக பாடல் | PALA SONG

டெல்லி போராட்ட களம் முதல் தமிழகத்தின் பட்டி, தொட்டி எங்கும் ஒலித்த மக்கள் கலை இலக்கியக் கழகத்தின் போர் குரல்.


டெல்லி சலோ… டெல்லி சலோ…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here