பிரிட்டன் காலனி ஆதிக்கத்தின்போது அவர்கள் காலடியில் விழுந்து கிடந்த ‘தேசபக்தர்கள்’ திடீரென்று தேசபக்தி கூச்சல் போடுகிறார்கள்.

ஏமாறாதே! ஏமாறாதே!

நன்றி: Comrade Talkies

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here