உழைக்கும் மக்களின் கலகத்தின் குரலாக ஓங்கி ஒலிக்கும் பறை இசை முழக்கம் நாடெங்கும் எதிரொலிக்க வேண்டும்.

“சாமஜவரகமனா” வின் அக்ரகாரத்து மாமி- மாமா கச்சேரிகளுக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும்.

காபியில் பிறக்கும் அக்கிரகாரத்தின் இசை!
கலகத்தில் பிறப்பதே உழைக்கும் மக்கள் விடுதலை இசை!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here