கலகத்தில் பிறப்பதே உழைக்கும் மக்கள் விடுதலை இசை!

காபியில் பிறக்கும் அக்கிரகாரத்தின் இசை! கலகத்தில் பிறப்பதே உழைக்கும் மக்கள் விடுதலை இசை!

உழைக்கும் மக்களின் கலகத்தின் குரலாக ஓங்கி ஒலிக்கும் பறை இசை முழக்கம் நாடெங்கும் எதிரொலிக்க வேண்டும்.

“சாமஜவரகமனா” வின் அக்ரகாரத்து மாமி- மாமா கச்சேரிகளுக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும்.

காபியில் பிறக்கும் அக்கிரகாரத்தின் இசை!
கலகத்தில் பிறப்பதே உழைக்கும் மக்கள் விடுதலை இசை!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here