ஹிஜாப் தடை குறித்து, மலையாள பாடல் | சிறுமி சாரா சஜாத் || MALAYALAM HIJAB SONG

0

ஹிஜாப் தடை குறித்து, மலையாள இசை வடிவமான மாப்ளா பாடல் மெட்டில் பாடும்
#சாரா #சஜாத் என்ற ஆறாவது வகுப்பில் படிக்கும் குழந்தை… நல்ல குரல் வளம்..
ஆழமான அரசியல் கருத்துகள்…
மொழி பெயர்ப்பு இல்லாமலேயே ரசிக்க முடியும்!

பாருங்கள்
பகிருங்கள்!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here