ராம ராஜ்ஜியம் என்று பிதற்றுகிறார்கள் சனாதனவாதிகள். அவர்களின் முகத்திரையைக் கிழித்து எறிகிறது தினகரன் செல்லையா காணொளி.

0

ராம ராஜ்ஜியம் என்று பிதற்றுகிறார்கள் சனாதனவாதிகள். அவர்களின் முகத்திரையைக் கிழித்து எறிகிறது தினகரன் செல்லையா காணொளி.

நன்றி:

பேரலை

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here