காவி கும்பலுக்கு எதிராக கலகத்தில் இறங்கு!

0

காவி கும்பலுக்கு எதிராக கலகத்தில் இறங்கு!
வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன்.
மக்கள் உரிமை பாதுகாப்பு மையம். அறைகூவல்.

நன்றி:
அறக் கலகம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here