கவிஞர்களில் பல ரகம் உண்டு. வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக அடுத்தவர்களை துதிபாடி சந்தப் பொருத்தமுடன் கவிதை எழுதி தள்ளுபவர்கள் ஒரு வகை.

இல்லாத கடவுளை இருப்பதாய் உணர்ந்து பக்தி பாசுரங்களை கவிதைகளாய் வடித்துத் தள்ளுபவர்கள் மற்றொரு வகை.

சமூகத்தில் நடக்கும் கொடுமைகளுக்கு எதிராக தனது கோபத்தை வெளிப்படுத்தும் கவிஞர்கள் இன்னும் ஒரு வகை.

பிரிட்டன் காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்தபோது, பார்ப்பன சனாதன கொடுமை தலைவிரித்தாடிய போது, கடவுள் நம்பிக்கை, புராண இதிகாசங்களில் ஈடுபாடு, மவுடிக பழக்கங்களில் மக்கள் சமூகம் மூழ்கி கிடந்தபோது வெடித்துக் கிளம்பிய கவிதை வரிகளை சொந்தமாக்கிக் கொண்டவர் பாரதிதாசன்.

அவரது கவிதை வரிகளை புரட்சிகர இசை கோர்வையில் முன்வைத்தது மக்கள் கலை இலக்கியக் கழகம்.

ஏப்ரல் 29 அவரது பிறந்த தினமான இன்று பாரடா உனது மானிடப் பரப்பை என்ற அவரது படைப்பை பதிவிடுகிறோம்.

வரிகள்:

பள்ளம் பறிப்பாய், பாதா ளத்தின்
அடிப்புறம் நோக்கி அழுந்துக! அழுந்துக!
பள்ளந் தனில்விழும் பிள்ளைப் பூச்சியே,
தலையைத் தாழ்த்து! முகத்தைத் தாழ்த்து!

தோளையும் உதட்டையும் தொங்கவை! ஈன
உளத்தை, உடலை, உயிரைச் சுருக்கு!
நக்கிக்குடி! அதை நல்லதென்று சொல்!

தாழ்ந்து தாழ்ந்து தாழ்ந்த நாயினும்
தாழ்ந்துபோ! குனிந்து தரையைக் கெளவி
ஆமையைப் போலே அடங்கி ஒடுங்கு!
பொட்டுப் பூச்சியே, புன்மைத் தேரையே,
அழு!இளி! அஞ்சு! குனி! பிதற்று!
கன்னங் கருத்த இருட்டின் கறையே!
தொங்கும் நரம்பின் தூளே!

இதைக்கேள்:
மனிதரில் நீயுமோர் மனிதன்; மண்ணன்று!
இமைதிற! எழுந்து நன்றாய் எண்ணுவாய்!
தோளை உயர்த்து! சுடர்முகம் தூக்கு!
மீசையை முறுக்கி மேலே ஏற்று!
விழித்த விழியில் மேதினிக் கொளிசெய்!
நகைப்பை முழக்கு! நடத்து லோகத்தை!

உன்வீடு – உனது பக்கத்து வீட்டின்
இடையில் வைத்த சுவரை இடித்து
வீதிகள் இடையில் திரையை விலக்கி
நாட்டொடு நாட்டை இணைத்து மேலே
ஏறு! வானை இடிக்கும் மலைமேல்
ஏறு விடாமல்! ஏறு மேன்மேல்!
ஏறி நின்று பாரடா எங்கும்!
எங்கும் பாரடா இப்புவி மக்களை!
பாரடா உனது மானிடப் பரப்பை!
பாரடா உன்னுடன் பிறந்த பட்டாளம்!
யுஎன்குலம்ரு என்றுனைத் தன்னிடம் ஒட்டிய
மக்கட் பெருங்கடல் பார்த்து மகிழ்ச்சிகொள்!
அறிவை விரிவுசெய்! அகண்ட மாக்கு!
விசாலப் பார்வையால் விழுங்கு மக்களை!
அணைந்துகொள்! உன்னைச் சங்கம மாக்கு.
மானிட சமுத்திரம் நானென்று கூவு!
பிரிவிலை எங்கும் பேத மில்லை
உலகம் உண்ணஉண்! உடுத்த உடுப்பாய்!
புகல்வேன்: “உடைமை மக்களுக்குப் பொது!”
புவியை நடத்து! பொதுவில் நடத்து!
வானைப் போல மக்களைத் தாவும்
வெள்ள அன்பால் இதனைக்
குள்ள மனிதர்க்கும் கூறடா தோழனே!

– புரட்சிக் கவிஞர் பாரதிதாசன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here