நான் உலகம்! தொழிலாளி நானே உலகம்! மகஇக பாடல்

உலகத் தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள்! தொழிலாளி வர்க்கத்தின் ஒற்றுமையை முன் வைக்கும் மகஇகவின் பாடல்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here