ஆயிரம் ஆயிரம் வேலி நிலங்களை…. | மகஇக பாடல்!

காடு வெட்டி நெல் குவித்து மாடு போல் உழைத்தவனின், பானையில் சோறுமில்லை! இதுவரை பட்டினியால் மாண்டிடும் ஏழைக்கெல்லாம், ஏன் இன்னும் நாட்டில் மாறுதல் இல்லை!

0

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here