அம்பானி கையில செல்போனு… அதானி கையில ஆர்பரு… டாட்டா கையில ஏர்போர்ட்டு சூத்திரன் கையில காவிக் கயிறு…

மக்கள் கலை இலக்கிய கழகத்தின் தோழர் கோவனின் பாடல்

பாருங்கள்… பகிருங்கள்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here