கோடிக்கணக்கான உழைக்கும் மக்களுக்கு குடியிருக்க வீடில்லை.
அவர்கள் உழைப்பை சுரண்டியவனுக்கு ₹ 592 கோடியில் இரண்டாவது வீடு!

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here