சென்ற வார உலகம் | மக்கள் அதிகாரம் செய்திகள் | அக் 21 – 27

செய்திகள் வீடியோ வடிவில் இனிமேல் வாரம் பதன் கிழமை வெளியாகும் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களையும் வரவேற்கிறோம்!

0

செய்திகள் வீடியோ வடிவில் இனிமேல் வாரம் புதன் கிழமை வெளியாகும் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களையும் வரவேற்கிறோம்!

நன்றி,

மக்கள் அதிகாரம்
ஆசிரியர் குழு.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here