சென்ற வார உலகம் | மக்கள் அதிகாரம் செய்திகள் | அக் 21 – 27

செய்திகள் வீடியோ வடிவில் இனிமேல் வாரம் பதன் கிழமை வெளியாகும் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களையும் வரவேற்கிறோம்!

செய்திகள் வீடியோ வடிவில் இனிமேல் வாரம் புதன் கிழமை வெளியாகும் என்பதனை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாசகர்களின் மேலான கருத்துக்களையும் வரவேற்கிறோம்!

நன்றி,

மக்கள் அதிகாரம்
ஆசிரியர் குழு.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here