மீனவர்கள் வாழ்வை அழிக்காதே! கடல்சார் மீன் வள மசோதா 2021ஐ திணிக்காதே!

0

மீனவர்கள் வாழ்வை அழிக்காதே!
கடல்சார் மீன் வள மசோதா 2021ஐ திணிக்காதே!

தோழர். மங்கையர் செல்வம்.
மீனவர் விடுதலை வேங்கைகள். நேர்க் காணல்!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here