வேளாண் சட்டத் திருத்தங்களை எதிர்த்து போராடும் விவசாயிகளின் போர்க்குணம் ததும்பிய போராட்டத்தை தூரிகையில் வரைந்திருக்கும் ஓவியர். முகிலனின் ஓவியங்கள்…

நன்றி,

ஓவியர்.முகிலன்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here