வேளாண்சட்ட திருத்தம் மக்களுக்கு என்ன பாதிப்பு!

இடதுகவசம் CLUBHOUSE குழுவில் பாருங்கள், பகிருங்கள்!

லிங்க் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

https://www.clubhouse.com/event/MOJpJ1k6

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here